Szybki kontakt: 517 258 232

34 374-06-28

e-mail: czestochowa@przedszkolenazaretanki.pl

Dzień w przedszkolu

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30

06:30 - 08:45 
 • Serdeczne powitanie
 • Zabawy według zainteresowań
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze wychowawczym, obserwacyjnymi i stymulująco - kompensującym
 • Zabawy i ćwiczenia logopedyczne
 • Zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne
 • Ćwiczenia poranne
 • Przygotowanie do śniadania
 • Czynności samoobsługowe
 • Modlitwa
08:45 - 09:10
 • Śniadanie
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i escetycznego spożywania posiłku
09:20 - 12:00
 • Odkrywanie piękna duchowego i materialnego w sobie i otaczającym świecie
 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
 • Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
 • Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • Spacery i wycieczki
 • Aktywność artystyczna:
  • słowo
  • obraz
  • dźwięk
  • ruch
 • Spotkanie z biblią
 • Przygotowanie do obiadu
 • Wspólna modlitwa
12:15 - 12:45 
 • Obiad 
12:45 - 14:30
 • Odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach
 • Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
 • Rytmika, j. angielski gimnastyka korekcyjna
 • Plastyczna akademia przedszkolaka
 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
 • Zabawy w kącikach zainteresowań
 • Zabawy tematyczne i zabawy w terenie
 • Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
 • Ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna
 • Zajęcia z pedagogiem i logopedą, zabawy dowolne według zainteresowań
 • Zajęcia w małyhc zespołach
 • Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia
 • Przygotowanie do podwieczorku
14:30 - 14:45
 • Podwieczorek 
14:45 - 16:30 
 • Zajęcia i zabawy dowolne
 • Praca indywidualna z dziećmi
 • Troska o ład i porządek w otoczeniu
 • Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno - techniczne, tematyczne
 • Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym
 • Prace porządkowe
 • Powrót do domu