Szybki kontakt: 517 258 232

34 374-06-28

Nazaretanki otrzymały koncesję na prowadzenie tu koedukacyjnego Przedszkola w 1932 roku, wkrótce po utworzeniu Gimnazjum Żeńskiego i Publicznej Szkoły Powszechnej.

W dniu 15 VII 1961r. władze państwowe wydały ustawę o rozwoju systemu oświaty. Sankcjonowała ona likwidację lub upaństwowienie w Polsce placówek oświatowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.

Intensywna praca naukowo – wychowawcza wśród najmłodszych była realizowana do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. 

Zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. sprawiły, że możliwy był powrót Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu do kontynuacji wspaniałego dzieła, jakim jest wychowanie, nauka i opieka nad dziećmi przedszkolnymi. 

Po zakończeniu wojny działalność placówki reaktywowano. Względna swoboda działania placówki trwała do 1950 roku, gdy całkowicie należała do Zgromadzenia. 

Od 2012 roku patronką przedszkola jest bł. Franciszka Siedliska założycielka Zgromadzenia. 

Od stycznia 1950 roku funkcjonowało już jako Przedszkole „Caritas” nr 3. Pomimo zewnętrznego nadzoru państwowego Związku Katolików Świeckich „Caritas”, pozwolono Nazaretankom kontynuować pracę wychowawczą.

Cieszymy się z nowych zmian. Winda, odnowione pomieszczenia, nowa strona internetowa... nowa jakość.