Szybki kontakt: 517 258 232

34 374-06-28

e-mail: czestochowa@przedszkolenazaretanki.pl

franciszka siedliska

AKT ZAWIERZENIA RODZIN I PRZEDSZKOLA

 

Najświętsza Trójco, dziękujemy Ci za dar życia i łaskę powołania do życia konsekrowanego bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Franciszki Siedliskiej.Ty Boże wypełniłeś Jej serce darem umiłowania Tajemnicy ukrytego życia Najświętszej Rodziny w Nazarecie i uczyniłeś w kościele „apostołką domowego ogniska”. Przez Jej wstawiennictwo polecamy Tobie nasze rodziny, które pragną żyć wiernie pełnią Sakramentu Małżeństwa i z miłością wychowywać dzieci, którymi ich obdarzyłeś. Dobry Ojcze, spraw, aby każdy dom na wzór nazaretańskiego domu Jezusa, Maryi i Św. Józefa był królestwem Twojej Miłości. Naucz nas widzieć Jezusa – Twojego umiłowanego Syna w członkach rodziny, rozpoznawać Jego oblicze, jaśniejące pokojem i radością, ale także strudzone, umęczone, w chwilach cierpienia, zmagań, trudnych doświadczeń życia. 

Tobie zawierzamy nasze przedszkole, siostry i nauczycieli, niech ich posługa będzie znakiem Twojej pochylającej się nad człowiekiem miłości i troski, mądrości, która rozpoznając w człowieku jego godność i duchowe piękno, wspiera go w rozwoju i odkrywaniu talentów.


Błogosławiona Franciszko, niech Twoje życie będzie dla każdego z nas przykładem i zaproszeniem do powierzenia się Bogu, do przyjmowania Jego Woli w radości i smutku, w tym, co trudne i niezrozumiałe z ufnością, że wszystko służy naszemu dobru i dobru naszych bliskich.

Niech Twój testament zawarty w słowach: „miłości, miłości, miłości” stanie się zadaniem i odkrywaniem prawdy, że szczęście przychodzi wraz z ofiarowaną drugiemu człowiekowi miłością. 

Bądź naszą patronką i orędowniczką, czuwaj nad nami na wszystkich drogach, którymi zmierzamy do wiecznego Nazaretu, gdzie wspólnie zamieszkamy w Domu Ojca, Syna i Ducha Św.

 

Amen