Szybki kontakt: 517 258 232

34 374-06-28

Jak wspierać swoje dziecko z ADHD?

ADHD stanowi zespół objawów, z których czasami się wrasta, ale które są i których nie da się zmienić. Można natomiast próbować wpływać na otoczenie dziecka, przygotowując mu korzystniejsze warunki i do nauki i do współpracy z rówieśnikami.

Pooh treeCoś, co jest niezwykle ważne w pracy z takim dzieckiem, to to, by wszystkie osoby pracujące z nim, stosowały ten sam system reguł i norm. Na co więc warto zwrócić uwagę?

  • Dziecko powinno doświadczać bezwzględnej akceptacji ze strony dorosłego. Ma to dwa skutki: poprawia mu samopoczucie, ale również wpływa na to jak postrzegają go rówieśnicy. Dzieci tak reagują na „kłopotliwego” kolegę jak obserwowani przez nich dorośli.
  • Konsekwencja w postępowaniu. Dziecko z nadpobudliwością reaguje na kilka sposobów wyciągania konsekwencji: odesłanie w osobne miejsce, pozbawianie przyjemności, brak uwagi dorosłego.
  • Chcąc, by dziecko coś wykonało, powinniśmy wydawać mu krótkie, jasne niezłożone polecenia. Zawsze powinniśmy wyegzekwować ich wykonanie.
  • Dbajmy o nawiązanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.
  • Demonstracyjne okazywanie radości z sukcesu dziecka.
  • Dobrze jest również podejmować ćwiczenia koncentracji uwagi wzrokowej i słuchowej czy to w zajęciach grupowych czy indywidualnych.
  • Warto zwracać uwagę na sytuacje, które zaburzają ustalony rytm pracy grupy, np. wyjścia, imieniny. Dzieci z ADHD źle reagują na zmiany rytuałów.